تبلیغات
دانشجویان مدیریت دانشگاه علوم پزشکی

دانشجویان مدیریت دانشگاه علوم پزشکی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ورودی 91 
قالب وبلاگ
ـ مقطع كارشناسی ( B.S )

دانشجویانی كه این مقطع می‌شوند در حدود 132واحد عمومی ، پایه و تخصصی را حداقل در مدت 3.5 سال یا 7 نیمسال تحصیلی طی می‌كنند

ـ مقطع كارشناسی ارشد (M.S.P.H)

دانشجویان برای ورود به این مقطع باید ضمن داشتن شرایط لازم، در امتحان كتبی آن موفقیت كسب كنند.
 

بقیه در ادامه مطلب...

طول این دوره 2 سال و حداكثر 3 سال است
كه در طی این دوره دروس نظری، عملی، كارآموزی و كارورزی به دانشجو ارائه می‌شود. واحدهای اصلی كه دانشجویان در این مقطع تحصیلی می‌گذرانند برطبق جدول زیر است:  

نوع درس

نام درس

تعداد واحد

پایه

روش تحقیق در علوم بهداشتی
روابط درون بخشی و برون بخشی بیمارستان
سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ایران
اقتصاد بهداشت و درمان

3
3
3
3

تخصصی

نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی
ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی 
برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیك در بهداشت و درمان
سمینار موردی

3
3
3
3

كارآموزی

 

2

كارورزی

 

2

پایان‌نامه

 

4

جمع

 

32

ـ برنامه كارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مصوب سال1375شامل: 12 واحد پایه، 12 واحد تخصصی، 4 واحد كارآموزی و كارورزی و 4 واحد پایان نامه

ـ مقطع دكترای تخصصی (Ph.D)

دانشجویان و شركت كنندگان در آزمون ورودی در این مقطع ضمن داشتن شرایط عمومی لازم، باید مراحل زیر را طی كنند:

1ـ دارا بودن یكی از مدارك زبان انگلیسی به شرح زیر:

ـ TOFEL حداقل نمره 480
ـ MCHE حداقل نمره 50
ـ IELTS حداقل نمره 5
ـ MELAB حداقل نمره 702ـ

2- شركت در آزمون كتبی و كسب نمره علمی لازم

3ـ شركت در مصاحبه و آزمون شفاهی و كسب امتیاز  براساس معیارهای موردنیاز (علمی -
آموزشی - پژوهشی و ...)

مواد و ضرایب امتحان كتبی این مقطع شامل:
1ـ تئوریهای مدیریت (2)،
2ـ برنامه‌ریزی در نظام بهداشت و درمان (2)،
3ـ آمار حیاتی (1)،
4ـ اقتصاد بهداشت (1) ،
5ـ سازمان و مدیریت بهداشت و درمان(2) می‌باشد.
 

طول دوره:

دورة دكترای رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دارای 2 قسمت آموزشی و پژوهشی است. قسمت آموزشی را مجموعه‌ای از دروس تشكیل می‌دهد كه در این برنامه گنجانده شده است. در قسمت پژوهشی عمده كار دانشجو پژوهش پیرامون مسائل و مشكلات واحدهای بهداشتی و درمانی مربوط می‌باشد. حداكثر مدت مجاز تحصیل در دوره دكترا 5/4 سال بوده و طول مدت مجاز آموزشی 2 تا 5 نیمسال تحصیلی است. حداكثر تعداد واحدهای جبرانی 16 واحد می‌باشد. طول مدت گذراندن واحدهای كمبود یا جبرانی از یكسال تجاوز نخواهد كرد و جزء سنوات محسوب نمی‌گردد.
دانشجویان پس از گذراندن كلیه دروس مربوطه مجاز به گذراندن امتحان جامع خواهند بود. انتخاب و ثبت رساله دوره دكتری موكول به توفیق دانشجو در امتحان جامع است. بهرحال كلیه موارد مطابق آئین نامه آموزشی دوره دكترای (Ph.D) مصوب شورایعالی برنامه‌ریزی اجرا خواهد گردید. واحدهای اصلی كه دانشجویان در این
مقطع تحصیلی می‌گذرانند برطبق جدول زیراست
:

نوع درس

تعداد واحد

پژوهش عملیاتی

3

سمینار روش تحقیق

3

استراتژیهای توسعة ملی و برنامه‌ریزی خدمات بهداشتی درمانی

3

سمینار مدیریت

3

سمینار سازمان و مدیریت مراكز بهداشتی درمانی

3

زبان تخصصی (2)

3

مدیریت آموزشی

3

اقتصاد بهداشت و بیمه

3

مطالعات موردی در مدیریت و نظام بهداشت و درمان

3

كارورزی

3

رساله

20

جمع واحدها

50


ـ برنامه واحدهای درسی مقطع دكترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
شامل: 27 واحد درسی، 3 واحد كارورزی و 20 واحد رساله. گذراندن دروس پیش‌نیاز لازم می‌باشد.

[ 1391/08/8 ] [ 09:42 ] [ مازیار ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.