تبلیغات
دانشجویان مدیریت دانشگاه علوم پزشکی

دانشجویان مدیریت دانشگاه علوم پزشکی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ورودی 91 
قالب وبلاگ

می دانی؟

 یک وقت هایی باید

رویِ یک تکه کاغذ بنویسی

"تعطیل است"

 و بچسبانی پشتِ شیشه‌یِ افکارت

 باید به خودت استراحت بدهی

دراز بکشی

دست هایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی

و بی خیال سوت بزنی

در دلت بخندی به تمام افکاری که

پشت شیشه‌یِ ذهنت صف کشیده اند

آن وقت با خودت بگویی:

بگذار منتظر بمانند

HoSeIN-PaNaHI

Do you know?

  An appointment should

Write it on a piece of paper.

"Closed"

  And glass Bchsbany thoughts

You must give yourself a break

Step down

Put your hands under your head.

Staring up at the sky.

Carefree whistle and take

You laugh at all the thoughts that

Your mind are glass lined

Then you say to yourself:

Let them wait.


[ 1391/09/14 ] [ 22:48 ] [ اسماعیلی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.