تبلیغات
دانشجویان مدیریت دانشگاه علوم پزشکی

دانشجویان مدیریت دانشگاه علوم پزشکی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ورودی 91 
قالب وبلاگ

دیشب در آن سحر سحر

                   

                          در عطر گلهای تر

                       

                                   من حال خوبی داشتم

بر شانه ی عریان تو یک دانه ارزن کاشتم

یک دانه دادم ای عجب

صد باغ گل برداشتم

من حال خوبی داشتم

یک تنگ آب نسترن

یک شیشه عطر یاسمن

یک عالمه توت و تمشک

یک بغچه کرک بید مشک

تشتی لبالب از حنا

خورجینی از شور و نوا

زنبیلی از ریحان تو

از دامنت برداشتم

انبار کیف و گنجه را

از عطر تو انباشتم

من حال خوبی داشتم

با سوسن و یاس و سمن

با ترکه های نارون

یک قایق از گل ساختم

در شط عشق انداختم

من حال خوبی داشتم

باری در آن صبح سحر

کردم به دریاها سفر

گشتم هوایی تازه را

یک شوق بی اندازه را

با ریسمان بوی تو

با بافه ی گیسوی تو

با تره تره موی تو

یک تور زیبا ساختم

در زیر آب انداختم

صد ماهی طناز را

یکجا به دام انداختم

من حال خوبی داشتم

یک دانه ارزن کاشتم

صد باغ گل برداشتم

به به چه حالی داشتم...

 


[ 1391/10/2 ] [ 10:44 ] [ مازیار ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.